6. Eksport

Eksport

Stor auke i fastlandseksporten

Det var ein sterk auke i fastlandseksporten frå Noreg i 2022. Eksporten auka med 138,1 milliardar frå 2021 til 2022, ein prosentvis auke på 25,3 prosent. Høgare prisar, sterkare dollar og større produksjonskapasitet i industri og fiskeri har, i følgje Norsk Industri, bidratt til auka eksportinntekter. Vestland fylke var det klart største eksportfylket med eksportinntekter i 2022 på 138,7 milliardar kroner.

Det var også ein stor auke i fastlandeksporten frå Møre og Romsdal frå 2021 til 2022. Inntektene auka med om lag 10 milliardar kroner frå 47,9 til 58,0 milliardar kroner, ein vekst på 20,9 prosent. Av fylka hadde Nordland størst prosentvis auke i eksporten med 33,6 prosent, tett følgt av Vestland med ein auke på 33,0 prosent. Det var 5 fylke som hadde sterkare vekst i eksportinntektene enn Møre og Romsdal. Målt i verdi av eksporten, er Møre og Romsdal det nest største eksportfylket, etter Vestland.

Samanliknar ein eksporten i perioden januar-august 2022 mot same perioden i 2023, har det vore ein vekst i fastlandseksporten nasjonalt på 5,7 prosent. Veksten for Møre og Romsdal var i denne perioden 5,6 prosent.

Fisk vår største eksportvare

Fiskerinæringa har i lang tid vore ei særs viktig næring for fylket. Fisk er i 2022 den største eksportvara for fylket med ein eksportverdi på nær 26,5 milliardar kroner. Det var ein vekst i eksporten av fisk frå 2021 til 2022 på i overkant av 5,5 milliardar kroner.

Det var vekst i eksporten i alle hovudvaregruppene. Til dømes vaks eksportverdien av tilverka varer frå 2021 til 2022 med 2,7 milliardar kroner og eksporten av ulike råvarer vaks med om lag 700 millionar kroner.

Forrige tema:
Neste tema: