Fylkesstatistikk 2022

Møre og Romsdal

Velkommen til den elektroniske utgåva av fylkesstatistikken

Denne utgåva skil seg frå den trykte publikasjonen ved at du enkelt kan eksportere ut figurar og tabellar. Derfor trur vi den kan fungere endå betre som arbeidsverktøy, og den er også tilpassa bruk av nettbrett.

Føremålet med Fylkesstatistikk er å vere eit referanse- og oppslagsverk for eigen organisasjon, for politikarar og administrasjonen i kommunane, for media og andre samfunnsinteresserte.

Statistikken er presentert både med omtale, analysar og grafiske framstillingar av sentrale utviklingstrekk i Møre og Romsdal. Den er tenkt som eit bidrag til å identifisere utfordringar i fylket og gi eit kunnskapsgrunnlag, og vere eit innspel for bruk i samfunnsdebatten.

Offentleg statistikk er spreidd på mange ulike kjelder, Fylkesstatistikk samlar statistikk frå mange ulike kjelder, med formål å gjere offentleg statistikk lettare tilgjengeleg.

Nedlasting

Last ned interaktiv PDF-fil av fylkesstatistikken
Filstørrelse: 9,18 MB
Last ned

Innhald

Text Link

1. Demografi

Text Link

2. Pendling

Text Link

3. Arbeidsmarknad

Text Link

4. Sysselsetting og næringsliv

Text Link

5. Forsking og utvikling

Text Link

6. Eksport

Text Link

7. Kultur

Text Link

8. Utdanning og kompetanse

Text Link

9. Tannhelse

Text Link

10. Helse og sosialsektoren

Text Link

11. Klima og miljø

Text Link

12. Areal

Text Link

13. Bustadmarknaden

Text Link

14. Samferdsel

Text Link

15. Kommuneøkonomi

Text Link

16. Personinntekt

Text Link

17. Likestilling og demokrati