Hurtigbåt

565 000 passasjerar på hurtigbåtane    

Passasjertala på dei fire hurtigbåtsambanda i fylket har variert noko i perioden 2013 til 2017. Toppåret var i 2015 med 589 000 frakta passasjerar. I 2016 var det frakta litt færre – om lag 560 000 passasjerar. Passasjertala auka igjen i 2017 til om lag 565 000. 

Sambandet Hareid–Valderøya–Ålesund har flest passasjerar. Desse utgjorde 44 prosent av passasjerane på hurtigbåtsambanda i fylket i 2017. Størst auke siste året var det på sambandet Ålesund–Langevåg.