Skattefunn

Framleis auke i talet på skattefunnprosjekt   

I 2017 hadde bedrifter i Møre og Romsdal til saman 496 aktive skattefunnprosjekt. Dette er 39 fleire enn i 2016. Samla budsjetterte prosjektkostnadar var på 1 616 millionar kroner. Dette gav eit budsjettert skattefrådrag på 303 millionar kroner. Samanlikna med landet elles har Møre og Romsdal relativt få prosjekt innan IKT, Kraft/Energi og Petroleum/olje/gass. Veksten i 2017 var særleg knytt til marin/sjømat. I Møre og Romsdal er det marine og maritime bransjar som brukar ordninga mest.